Akademik Personel

macbook
Doç. Dr. Özlem KESKİN

Bölüm: Beden Eğitimi ve Spor
Program: Beden Eğitimi ve Spor
Dahili: 0 368 271 57 57 / 4803
e-posta: okeskin [@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Halit ŞAR

Bölüm: Beden Eğitimi ve Spor
Program: Beden Eğitimi ve Spor
Dahili: 0 368 271 57 57 / 4834
e-posta: hsar [@]sinop.edu.tr

macbook
Doç. Dr. Kürşat ACAR

Bölüm: Beden Eğitimi ve Spor
Program: Beden Eğitimi ve Spor
Dahili: 0 368 271 57 57 / 4833
e-posta: kursatacar [@]sinop.edu.tr

macbook
Arş. Gör. Gürkan Selim ÇELGİN

Bölüm: Beden Eğitimi ve Spor
Program: Beden Eğitimi ve Spor
Dahili: 0 368 271 57 57 / 4838
e-posta: gscelgin [@]sinop.edu.tr

macbook
Doç. Dr. Gülşah SEKBAN

Bölüm: Beden Eğitimi ve Spor
Program: Beden Eğitimi ve Spor
Dahili: 0 368 271 57 57 / 4832
e-posta: gsekban [@]sinop.edu.tr

Program Hakkında Bilgiler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 21.08.2019 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile bu bölüme bağlı Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı açılması uygun görülmüş olup 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü eğitim-öğretime başlamıştır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı mezunları “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” olarak atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız üniversitelerin akademik kadrolarında, kamu ve özel kuruluşlarda da görev alabilmektedirler.