Tarihçe

Spor Bilimleri Fakültesi, 5 Haziran 2015 tarihli ve 29377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25 Mayıs 2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Fakültemizde Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinin açılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10 Ekim 2015 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca karara bağlanmıştır.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümü 2016-2017 eğitim-öğretim yılında lisans, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ise Lisansüstü eğitime başlamıştır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise Spor Yöneticiliği bölümü eğitim-öğretime başlamıştır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 21.08.2019 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile bu bölüme bağlı Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı açılması uygun görülmüş olup 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü eğitim-öğretime başlamıştır.