• Post category:Etkinlikler

Üniversitemiz Kalite Yönetim Birimi koordinesinde, TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının devamlılığını sağlamak ve çalışmaların tabana yayılması amacıyla Fakültemiz akademik ve idari birimlerinde İç Tetkik gerçekleştirildi.

İç tetkiklerde, birimimizdeki proses, prosedür, talimat, faaliyet, performans değerleri/göstergeleri, kalite birim dosyaları, birimimizin işlem ve faaliyetlerine ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar incelendi.