Tarih

08.11.2023

Adı Soyadı

”Akademik Danışman Toplantısında” öğrenci talepleri:

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

Atletizm branşı içerisinde yer alan sırıkla atlama, disk atma, gülle atma, vb. branşlar için antrenman alanının olmaması.

Yapılan İşlem

Fakültemiz Spor Tesisleri uluslararası standartlara uygun olup belirtilen branşlar için antrenman alanları mevcuttur. Antrenman yapılacak zamanlarda taleplere binaen verilecektir.

27.11.2023

”Akademik Danışman Toplantısında” öğrenci talepleri:

Fakültede kantin veya otomatların olmaması

Söz konusu talep doğrultusunda fakültemize yiyecek ve içecek otomatları hizmete sunulmuştur.

01.12.2023

”Akademik Danışman Toplantısında” öğrenci talepleri:

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinin 7-24 açık tutulması

Merkez kütüphanemiz hafta içi 08.00 ile 22.30 saatlerinde ve hafta sonu 08.00-19.00 açık bulundurulmaktadır.

01.12.2023

”Akademik Danışman Toplantısında” öğrenci talepleri:

Spor salonunda bulunan materyallerin yenilenmesi ve malzemelerin artırılması.

Söz konusu talep doğrultusunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı il gerekli yazışmalar yapılmıştır. 222376 sayılı yazı.

08.11.2023

”Akademik Danışman Toplantısında” öğrenci talepleri:

Ulaşım problemleri doğrultusunda dolmuş seferlerinin artırılması ve yaşam merkezi önüne dolmuş durağı yapılması.

Söz konusu talep doğrultusunda ulaşımla ilgili gerekli yazışmalar yapılmış olup dolmuş durağı yapımı tamamlanmıştır. 202152-202148 sayılı yazılar.

08.11.2023

”Akademik Danışman Toplantısında” öğrenci talepleri:

Fitness salonu yapılması talebi

Söz konusu talep doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmıştır. 217912 sayılı yazı.

01.12.2023

”Akademik Danışman Toplantısında” öğrenci talepleri:

Spor salonunun akşam kapanış süresinin uzatılması ve hafta sonu açık tutulması.

Söz konusu talep doğrultusunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı il gerekli yazışmalar yapılmıştır. 222376 sayılı yazı.

Tarih

23.11.2022

Adı Soyadı

”Söz Öğrencilerimizde Programında” öğrenci talepleri:

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

Küçük sahanın, tenis kortlarının ve voleybol sahasının kullanıma uygun olup olmadığının tespit edilmesi ve bu alanlarda kullanılma gereksinimi olan araçların (top, file vb.) tespit edilerek eksikliklerin giderilmesi.

Yapılan İşlem

Söz konusu talep doğrultusunda spor sahalarının kullanıma uygun olduğu tespit edilmiş olup, bu alanlarda kullanma gereksinimi olan malzemelerin temini için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına E-143272 sayılı yazı yazılmıştır.

25.11.2022

“Söz Öğrencilerimizde Programında” öğrenci talepleri:

Öğrencilerimizin öğretim elemanlarına ulaşabilmeleri için öğretim elemanlarının haftalık ders programlarını kapılarına asmalarının sağlanması ve haftalık ders programlarında öğrencilerle görüşme saatlerinin belirlenmesi talebi.

Söz konusu taleple ilgili akademik personele E-143600 sayılı yazı ile bilgilendirme yapılarak öğrenciler için belirlenen danışmanlık zamanları ve ders programları kapılarda bulunan çerçevelere asılması sağlanmıştır.

21.11.2022

İç Paydaş Toplantısında idari personel talepleri.

öğlen arasında öğrenciler ile personel kullanımına sunulmak üzere masa tenisi masası talebi.


Talep Edilen Masa Tenisi Masası Sağlık Kültür Daire Başkanlığından temin edilerek kullanıma sunulmuştur.

21.11.2022

İç Paydaş Toplantısında idari personel talepleri.

idari personelin Fakültemiz Binasında bulunan mescitlerin faaliyete geçirilmesi talebi.

Rektörlük Makamına mescitlerin faaliyete geçirilmesi talebi ile ilgili E-145472 sayılı yazı yazılmıştır.

29.11.2022

Söz Öğrencilerimizde Programında” öğrenci talepleri:

Sınıflarda öğrencilerin kullanımı için hizmete sunulan bilgisayar, projeksiyon vb. cihazların çalışır halde tutulması ve arızalandıklarında acilen arızanın giderilmesi.


Söz konusu talep doğrultusunda öğrencilerin kullanımı için hizmete sunulan bilgisayar, projeksiyon vb. cihazların kontrolleri yapılmış arızalı cihaz tespit edilmemiş olup, 29.11.2022 tarihli tutanak ile kayıt altına alınmıştır. Anlık arızalara ivedilikler müdahale edilmektedir.

29.11.2022

Söz Öğrencilerimizde Programında” öğrenci talepleri:

Öğrencilerimizin 08:15 de başlayan derslere yetişememeleri nedeniyle, ders saatlerinin 08:15 yerine biraz daha geç (09:00 veya 09:15 gibi) başlatılması konusunun akademik birimleriniz ile birlikte değerlendirilmesi talebi.


Söz konusu talep doğrultusunda 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren ders saatlerinin 08:15 yerine biraz daha geç (09:00 veya 09:15 gibi) başlatılması planlandı.