Akademik Personel

macbook
Prof. Dr. Bekir YÜKTAŞIR

Bölüm: Antrenörlük Eğitimi
Program: Hareket ve Antrenman
Dahili: 0 368 271 57 57 / 4821
e-posta: yuktasir_b [@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Can YILDIRIM

Bölüm: Antrenörlük Eğitimi
Program: Hareket ve Antrenman
Dahili: 0 368 271 57 57 / 4827
e-posta: ucyildirim [@]sinop.edu.tr

macbook
Prof. Dr. Metin BAYRAM

Bölüm: Antrenörlük Eğitimi
Program: Hareket ve Antrenman
Dahili: 0 368 271 57 57 / 4826
e-posta: mbayram [@]sinop.edu.tr

macbook
Öğr. Gör. Kadir BAYNAZ

Bölüm: Antrenörlük Eğitimi
Program: Hareket ve Antrenman
Dahili: 0 368 271 57 57 / 4825
e-posta: kbaynaz [@]sinop.edu.tr

macbook
Doç. Dr. Cansel ARSLANOĞLU

Bölüm: Antrenörlük Eğitimi
Program: Hareket ve Antrenman
Dahili: 0 368 271 57 57 / 4823
e-posta: canseloglu [@]sinop.edu.tr

Program Hakkında Bilgiler

Fakültemizde Antrenörlük Eğitimi Bölümünün açılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10 Ekim 2015 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca karara bağlanmıştır.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümü 2016-2017 eğitim-öğretim yılında lisans, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ise Lisansüstü eğitime başlamıştır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise Spor Yöneticiliği bölümü eğitim-öğretime başlamıştır.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Bu programın temel hedefi çeşitli kurum ve kuruluşlarda SGM ve Kulüplere çeşitli yaş gruplarına yönelik Antrenör, spor Bilimci, Kondisyoner ve Sporda Performans analisti yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda meslek bilgisine yönelik ders alırlar program kapsamında aldıkları derslerden edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya aktarmak ve kullanmak için 4. yıllında çeşitli yaş grubu ve branş kategorilerde antrenörlük uygulaması yaparlar.

Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti adayları öğrenim gördükleri dört yıl sonunda sporcuların eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez yapma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır, Yetenek Seçme, Yönlendirme ve Geliştirmede ve Sporda Modelleme yapma, geliştirme ve takip etmeyi planlar, teknoloji kullanımı, iletişim, liderlik, alan içeriği, değerlendirme, analiz yapma ve uygulama bilgisi konularında uzmanlaşırlar.